ad


ad
[æd] n. (shkurtim i advertisement ) njoftim në gazetë (për shitje, dhënie shtëpie me qira etj)
advertisement [ëd've:tismënt, amer . 'ædve:'taizmënt] n. 1. njoftim, shpallje. 2. reklamë. 3. bujë
want ad [wont æd] n. amer. kërkesë në gazetë
* * *
lajmërim

English-Albanian dictionary. 2013.